Kontakt

FESPA Sweden Association, som arrangerar Screen, är en branschförening för landets screen- och specialtryckare.

 

Rötterna är screentryckets och skyltmakarnas tradition – det handlar om kreativa lösningar på skiftande material, ofta i lite större och väldigt stora format och i mindre upplagor.

 

Vi känner ett speciellt ansvar för att slå vakt om och sprida kunskap om tryckmetodens unika möjligheter.

Kontakt

Kaj Flick

08-762 68 31

screen@fespa.se

www.screen.se

 

Adress

FESPA Swedens kansli

c/o Arbio/Svenskt Näringsliv

Skeppargatan 37, 114 52 Stockholm (godsmottagningen)