Brief

Screen 2020

Screen är en årlig affischtävling för Sveriges ledande reklam- och designskolor i syfte att ge studenterna ökad insikt om screentryckets kvalitéer.

 

Tema Synergi

 

Årets jury
Karl Grandin
Lars Liljendahl
Stina Löfgren
Minna Sakaria
Johan Soovéer

 

Brief-pdf  

 

Varje elev har rätt att lämna ett (1) st bidrag. De tio bidrag som juryn finner vara bäst med hänsyn till motiv och givna kriterier (tryckbarhet i Screentryck) kommer att screentryckas i format 70×100 cm.

 

Skriv ut din skiss, max tre tryckfärger angivna i Pantone Solid (transparanta färger och övertryck är tillåtet) i format 280×400 mm och montera på en pannå i format 350×500 mm (pannåer kommer att skickas till skolorna i mitten av januari).

 

Fyll i uppgifterna på anmälningsblanketten som du också fäster på baksidan av pannån. Ange den papperskvalitet, vitt bestruket (silk) eller obestruket (rough) för tryckning av din affisch om du blir en av vinnarna och får ditt bidrag screentryckt av landets bästa tryckare.

 

Sista inlämningsdag

31 januari 2019 till Fespa Sweden kansli, c/o Arbio, Skeppargatan 37, 114 52 Stockholm (godsmottagningen). Skickar man in sitt bidrag så använd Företagspaket.

 

Viktigt!

Samtidigt ska en vektoriserad pdf-fil, max 10MB, döpt med skolans namn/studentens namn/affischens titel mejlas till screen@fespa.se Både pannå och digital fil behövs för att ditt bidrag ska kunna tävla.

 

För svar på frågor om tryckteknik och färgblandning kontakta: Johan Soovéer på 070 717 08 49, johansooveer@icloud.com

 

Efter vernissagen numreras och signeras affischerna av respektive pristagare. Du och din skola erhåller 20 ex och Fespa Sweden Association resterande 20 ex. Din upplaga och Fespa Swedens upplaga får du/skolan respektive Fespa Sweden fritt förfoga över.

 

Tidigare års tävlingar med alla affischer finns under Arkiv