Brief

Screen 2019
Screen är en årlig affischtävling för Sveriges ledande
reklam- och designskolor i syfte att ge studenterna ökad
insikt om screentryckets kvalitéer.

 

Tema
DIY

Brief  (Brief som pdf)
Varje elev har rätt att lämna ett (1) st bidrag. De tio bidrag som
juryn finner vara bäst med hänsyn till motiv och givna kriterier
(tryckbarhet i Screentryck) kommer att screentryckas i format
70×100 cm.

Skriv ut din skiss, max tre tryckfärger angivna i Pantone Solid
(transparanta färger och övertryck är tillåtet) i format 280×400
mm och montera på en pannå i format 350×500 mm (pannåer
kommer att skickas till skolorna).

Fyll i uppgifterna på bifogad blankett som du också fäster
på baksidan av pannån. Ange den papperskvalitet, vitt
bestruket (silk) eller obestruket (rough) för tryckning
av din affisch om du blir en av vinnarna och får ditt bidrag
screentryckt av landets bästa tryckare.

Sista inlämningsdag
25 januari 2019 till Fespa Sweden kansli,
c/o Arbio, Skeppargatan 37, 114 52 Stockholm
(godsmottagningen). Skickar man in sitt bidrag så
använd Företagspaket.

 

Viktigt!
Samtidigt ska en vektoriserad pdf-fil, max 10MB, döpt med
skolans namn/studentens namn/affischens titel mejlas till
screen@fespa.se. Både pannå och digital fil behövs för att ditt
bidrag ska kunna tävla.

För svar på frågor om tryckteknik och färgblandning
kontakta: Johan Soovéer på Aare Grafiska, tel 08-442 75 57,
johan@aare.se

 

Efter vernissagen numreras och signeras affischerna av
respektive pristagare. Du och din skola erhåller 20 ex och
Fespa Sweden Association resterande 20 ex. Din upplaga
och Fespa Swedens upplaga får du/skolan respektive
Fespa Sweden fritt förfoga över.

 

Vernissage blir på Forsbergs Skola i Galleriet på
Brännkyrkagatan 98, Stockholm den 10 april. Tidigare års
tävlingar med alla affischer finns på www.screen.se

Tema
DIY

 

Sista inlämningsdag
25 januari 2019

 

Adress
FESPA Sweden Associations kansli
c/o Arbio
Skeppargatan 37, 114 52 Stockholm
(godsmottagningen)

 

Årets jury
Daniel Carlsten
Lars Liljendahl
Mika Nilsson
Susanna Nygren Barrett
Johan Soovéer

 

Huvudsponsor
FESPA

 

Materialsponsorer
Marabu
R&D Spandex

 

Kontakt
Kaj Flick
T 08-762 68 31
screen@fespa.se

www.screen.se