Screen 2018

FESPA Sweden Association är en branschförening för landets screen- och specialtryckare. Med specialtryck menar vi den som yrkesmässigt i sin profession använder en digital tryckmetod i storformat (>A0) och vars produktion kan säkerställas både kvalitets- och miljömässigt.

 

Vi ser att specialtrycket har sina rötter i screentryckets och skyltmakarnas tradition – det handlar om kreativa lösningar på skiftande material, oftast i litet större och väldigt stora format och i mindre upplagor. Med den tekniska utvecklingen har valet av tryckmetod allt mer förlorat i betydelse och det är i stället applikationen i sig, helhetslösningen, förmågan att föra kundens förväntningar ett steg längre, som är utmärkande för en specialtryckare.

 

Historiskt har föreningen sin grund i screentryckstekniken, vi känner därför ett speciellt ansvar för att slå vakt om och sprida kunskap om den tryckmetodens unika möjligheter.

Brief     Kontakt

FESPA Sweden Association

 

Adress

FESPA Sweden Associations kansli

c/o Arbio/Svenskt Näringsliv

Budingång på Skeppargatan 37 i Stockholm

 

Kontakt

Kaj Flick

info@fespa.se

T +46 8 762 68 31

 

Arkiv