Screen 2018

Ladda ner

Brief och blankett

Brief     Kontakt

Screen är en årlig affischtävling för Sveriges ledande reklam- och designskolor i syfte att ge studenterna ökad insikt om screentryckets kvalitéer.

 

 

Tema

Fejk

 

Brief

Varje elev har rätt att lämna ett (1) st bidrag. De tio bidrag som juryn finner vara bäst med hänsyn till motiv och givna kriterier (tryckbarhet i Screentryck) kommer att screentryckas i format 70x100 cm.

 

Skriv ut din skiss, max tre tryckfärger angivna i Pantone, (transparanta färger och övertryck är tillåtet) i format 280x400 mm och montera på en pannå i format 350x500 mm.

 

Fyll i uppgifterna på bifogad blankett som du också fäster på baksidan av pannån. Ange den papperskvalitet, ur de kollektioner som Antalis presenterar (valet av material är något att jobba kreativt med vid formgivningen) för tryckning av din affisch om du blir en av vinnarna och får ditt bidrag screentryckt av landets bästa tryckare. Studenter i Stockholm hämtar prover på olika material på Antalis-butiken på Birger Jarlsgatan 23. Övriga skolor får materialprover per post.

 

Sista inlämningsdag

26 januari 2018

 

Viktigt!

Samtidigt ska en tryckbar pdf-fil i 150 dpi, max 10MB, döpt med skolans namn/studentens namn/affischens titel (i format xxx_xxx_xxx) mejlas till screen@fespa.se. Både pannå och digital fil behövs för att ditt bidrag ska kunna tävla.

 

För svar på frågor om tryckteknik, material och färger kontakta Johan Soovéer på Aare Grafiska, johan@aare.se, 08-442 75 57.

 

 

 

 

 

Arkiv

Efter vernissagen numreras och signeras affischerna av respektive pristagare. Du och din skola erhåller 20 ex och Fespa Sweden Association resterande 20 ex. Din upplaga och Fespa Swedens upplaga får du/skolan respektive Fespa Sweden fritt förfoga över.

 

Vernissage blir på Antalis, Birger Jarlsgatan 23, Stockholm den 11 april. Tidigare års tävlingar med alla affischer finns på www.screen.se

 

 

Tema

Fejk

 

Sista inlämningsdag

26 januari 2018

 

Adress

FESPA Swedens kansli

c/o Arbio/Svenskt Näringsliv

Skeppargatan 37, 114 52 Stockholm (godsmottagningen)

 

Årets jury

Emma Eriksson

Jacqueline Jacoel

Lars Liljendahl

Johan Soovéer

Catrin Vagnemark

 

Materialsponsorer

Antalis

Marabu

Schneidler Grafiska

 

Kontaktperson

Kaj Flick

T 08-762 68 31

screen@fespa.se

www.screen.se